کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت متشکل از کارشناسان متخصص و آموزش دیده میباشد که در موازات واحدهای دیگر در راستای کنترل و حفظ شاخص های کیفی محصولات و ارائه محصول مطلوب به مشتریان در تلاش میباشد.

در این راستا محصولات در 3 مرحله  مورد نمونه برداری و آزمون قرار میگیرند.

1- کنترل ورودی:

کلیه اقلام در ابتدای ورود به کارخانه ، نمونه برداری شده  و طبق استانداردهای مرتبط مورد تست و آزمایش قرار میگیرند و در صورت تائید جهت مصرف به خطوط تولید ارسال میگردند.

پروسه کنترل ورودی قطعات توسط قسمت آزمایشگاه صورت میگیرد که مجهز به دستگاههای تست و کنترل دقیق و پیشرفته میباشد که بطور مستمر در آزمایشگاههای معتبر کالیبره میگردند.

2- کنترل حین فرآیند:

در این مرحله قطعات نسبت به تغییرات و فرآیندی که روی آنها صورت میگیرداز نظر تستهای ظاهری ،ابعادی و عملکردی بطور رندوم نمونه برداری شده و کنترل میشوند.

3 – کنترل محصول نهایی:

در این مرحله از محصول نهایی نمونه برداری شده و طبق استانداردهای مرتبط از همه لحاظ اعم از کنترل ظاهری(شرایط بسته بندی)، کنترل ابعادی(طبق استانداردها و پارامترهای تعریف شده) و کنترل عملکردی (تستهای آزمایشگاهی و عملی) مورد کنترل و بازرسی قرار میگیرند.

این واحد  با نظارت مستقیم در امر تولید و با اجرای انواع آزمایشهای مخرب و غیر مخرب (NDT) مانند: اولتراسونیک (UT) ، رادیوگرافی (RT) ، مواد نافذ رنگی (PT) ، ذرات مغناطیسی (NT) و بازرسی چشمی (VT) را  با رعایت استاندارد های بین المللی، برای تائید و سلامت جوش ، خمش ، ضربه ، سختیهای روی انواع تولیدات نهایی و مواد اولیه مصرفی از قبیل پیچ و مهره و الکترودها و … انجام وظیفه نموده و قادر به تهیه تست پلیتها ، تهیه و تصویب  WPS  مناسب جهت جوشکاری می باشد.

 اهداف واحد کنترل کیفیت:

– حفظ و ارتقاء کیفیت و بهینه سازی گرید مصرف انرژی در محصولات تولیدی شرکت (با همکاری واحد مهندسی)