تضمین کیفیت

مدیریت شرکت تجهیزات و سازه های انتقال سمنان مطمئن ترین و سریعترین راه به حصول اهداف وجودی شرکت را در درک و انتخاب و ادامه روش مناسب در وصول نیازمندی ها و کسب رضایت مشتری میداند و کلیه واحدها و پرسنل شرکت را در مسئولیت انجام تعهد به کسب رضایت مشتری ملزم دانسته و روشها و سیاستهای داخلی شرکت را بر این اساس تنظیم می نماید.

بر این مبنا شناخت فن آوری های موجود و دانش روز و تسلط بر معیارهای پذیرفته شده معتبر و استفاده از پرسنل توانمند و آگاه و بکارگیری ممکن ترین و موثرترین روشها و تجهیزات ، جهت وصول به اهداف مشتری را در کنار کلیه ملاحظات اقتصادی و مالی ، سرلوحه کار خویش قرار داده است.

مهمترین منبع یاری دهنده مدیریت در این آحاد افراد متعهد و آگاه شرکت می باشند که با دانش و حس مسئولیت وصول به اهداف فوق را ممکن و سها ااوصول می سازند و مؤثرترین روش ایجاد این تعهد و اگاهی را در آموزشهای پیوسته و تدریجی و انتقال تجربیات می داند. مدیریت شرکت، برگزاری جلسات پیشرفت کارها و بررسی موانع و جمع آوری نظرات پرسنل را جهت بهبود تدریجی کیفیت کار مؤثر می شناسد.

ثبت روشها و دستورالعملها ، بکارگیری پرسنل آگاه، ثبت تجربیات ، چگونگی روند انجام کار ، چگونگی پیدایش اشتباهات و حل آنها را که در اصطلاح مستندسازی میگویند بهترین روش جهت ردیابی توانمندی و یا نقصان سیستم می باشد و به طور مؤثر از آن در بهبود کیفیت استفاده میگردد.

تدوین روشها و دستورالعملها ، بکارگیری پرسنل آگاه و متعد ، ثبت تجربیات در کنار نظارت مدیریت از عوامل اساسی جهت حصول هدف می باشند. شرکت به منظور بهتر به انجام رساندن هر پروژه یک مدیر پروژه با تجربه انتخاب میکند. مدیر پروژه با توجه به شراط قرارداد و پس از بررسی عملیات مختلف طراحی، ساخت و اجرا و نصب اقدام به طرح ریزی و زمانبندی پروژه می نماید، سپس با تشریک مساعی گروههای مختلف کاری از قبیل واحد مهندسی، واحد تدارکات ، واحدهای اجرایی و … زمانبندی نهایی جهت اجرای پروژه را تهیه و به تأیید مدیریت می رساند.

مدیریت ارشد شرکت نیز خط مشی سازمان را بر مبنای تامین و تهیه محصولات با کیفیت برتر و قیمت مناسبتر و آموزش مستمر پرسنل سازمان پایه گذاری نموده است.

شرکت تجهیزات و سازه های انتقال سمنان در ادامه فعالیتهای خود برای دستیابی هرچه موثرتر به اهداف خود، اقدام به اجرای سیستم مدیریت یکپارچه  بر اساس استاندارد ISO 9001:2008 و استاندارد ایمنی وبهداشت  OHSAS 18001:2007نموده است. این شرکت همواره با تلاش کلیه همکاران در راه رسیدن به اهداف خود گام برمی­دارد.

این نظامنامه سندی خلاصه و کنترل شده از برنامه های سیستم مدیریت یکپارچه است که هم اکنون در شرکت تجهیزات و سازه های انتقال سمنان اجرا میگردد.

هدف از این نظامنامه تشریح و تعیین چارچوب نظام مدیریت کیفیت، ایمنی و بهداشت شغلی معرفی توالی و تعامل فرایندها در شرکت تجهیزات و سازه های انتقال سمنان به منظور آشنایی کلیه افراد مرتبط با این نظامنامه می باشد .

نظامنامه سیستم مدیریت یکپارچه بالاترین مرجع سیستم مدیریت بوده وکلیه بخشهای نظام یکپارچه شرکت و خدمات و فعالیت های مربوطه را در برمی گیرد . این مدرک در مجموعه شرکت تجهیزات و سازه های انتقال سمنان به منظور ارائه به مشتریان ، ذینفعان ، ممیزان داخلی و ممیزان مستقل معتبر می باشد .

امور اجرایی

1- واحد سرپرستی کارگاه که خود به بخشهای سرپرستی کارگاه، اجرا و مهندسی تقسیم گردیده و امور اجرائی کارگاه از مدیریت کارگاهی و اجرائی عملیات و مهندسی و تهیه سوابق ومدارک کیفی ، پرسنلی آموزش و غیره ته تهیه نقشه های نهایی اجرا شده و ارزیابی پیمانکاران فرعی بر اساس ظوابط شرکت را در بر میگیرد.

 

2- واحد تدارکات : این واحد زیر نظر سرپرستی کارگاه و واحد تدارکات شرکت، کلیه امور تهیه و تدارک مصالح و لوازم مصرفی پروژه را تهیه ، انبارداری و نگهداری می نماید.

 

3-واحد ماشین آلات : این واحد کلیه ماشین آلات مورد نیاز کارگاه را زیر نظر سرپرستی کارگاه تهیه نموده و در بخش تعمیرگاه نسبت به نگهداری و تعمیر آنها اقدام می نماید همچنین مسئول تهیه ماشین آلات اجاره ای و سرپرستی آنها نیز می باشد.

 

4-واحد کنترل کیفیت : این واحد زیر نظر مدیریت پروژه کلیه مصالح و لوازم تهیه شده توسط واحد تدارکات را ارزیابی نموده و اسناد کیفی آنها را بررسی می نماید، همچنین مسئول کنتر کیفی کالاهای ساخته شده و عملیات اجرایی بوده و با بازرسی و آزمایش های مورد نظر کارفرما یا مشاور عملیات اجرایی را کنترل می نماید. همچنین روشهای اجرایی و یا دستورالعمل های مربوطه را به دقت کنترل و بازرسی نموده و به نحوی اقدام می نماید که کلیه شرایط فنی مورد نظر قرارداد و کارفرما در آن لحاظ شده باشد.