پروژه‌ها

برخی از پروژه های انتقال نیرو انجام شده توسط شرکت تجهیزات و سازه های انتقال سمنان

1 خط ۶۳ کیلوولت گرمسار – ابریشم شرکت اسسکو برق منطقه ای سمنان
2 خط 132 کیلوولت تلمبه خانه غرب کارون شرکت اسسکو مهندسی توسعه نفت
3 خط 6۳ کیلوولت یاران شمالی شرکت اسسکو نفت و گاز پرشیا
4 خط 3۳ کیلوولت یاران جنوبی شرکت اسسکو مهندسی توسعه نفت
5 خط ۶۳ کیلوولت تلمبه خانه کاشان شرکت اسسکو مهندسین قدرت خوارزم / برق منطقه ای اصفهان
6  گنتری و استراکچر ۳ پست 230 کیلوولت غرب  کارون شرکت اسسکو مهندسی توسعه نفت
7 خط 132 کیلوولت پتروشیمی خلیج فارس شرکت اسسکو پتروشیمی خلیج فارس
8  گنتری و استراکچر پست  های 400 کیلوولت متن و بقائی (غرب  کارون) شرکت پارسیان مهندسی توسعه نفت
9  گنتری و استراکچر پست 230کیلوولت فروکروم کرمان شرکت نیرو صنعت سرچشمه  برق منطقه ای کرمان
10 برج های تلسکوپی خط 230 کیلوولت ارتباطی نیروگاه سمنگان شرکت پارسیان نیروگاه کرمانیان / برق منطقه ای کرمان
11 خط ۶۳ کیلوولت مسکن مهر سمنان شرکت اسسکو برق منطقه ای سمنان
12  گنتری و استراکچر پست 400 کیلوولت کنگان شرکت داریان پترو پالایش کنگان
13 ساخت برج های مشبک و تلسکوپی ۶۳ کیلوولت شرکت امکان الکتریک برق باختر
14 ساخت گنتری و استراکچر پست400  کیلوولت جاجرم بصورت  A-FRAME آذرخش شرکت آلومنیا ایران
15 ساخت کنسول های خطوط توزیع سمنان توزیع نیروی برق سمنان
16  برج تلسکوپی 9 کراس آرمه  ۶۳ کیلوولت شمال نیرو برق منطقه ای سمنان
17  برجهای خط ۶۳ کیلوولت فولاد کاوه خوزستان شرکت داریان شرکت فولاد کاوه
18 ساخت 14 دستگاه برج تلسکوپی ۲۳۰ کیلوولت شرکت یاسان برق منطقه ای فارس
19 ساخت کسری برج های   DC30/60 برق منطقه ای فارس برق منطقه ای فارس
20  استابهای خط 132 کیلوولت شیبان – رینگ اهواز شرکت اریکه نورپارسیان  برق منطقه ای خوزستان
21  گنتری و استراکچر پست ۱۳۲ کیلوولت جاجرم بصورت A-FRAME شرکت آلومنیا ایران
22 ساخت برج CC با ۱۲ کراس آرم برق منطقه ای غرب
23 ساخت چهار دستگاه برج AA برق منطقه ای غرب
24  گنتری و استراکچر پست 230 کیلوولت گچساران و ساران شرکت اسسکو پتروشیمی گچساران
25 خط ۶۳ کیلوولت مس طارم شرکت همراه افق  ایمیدرو
26 برج های تلسکوپی خط 230 کیلوولت شهرک صنعتی عباس آباد شرکت نیروسان  برق منطقه ای تهران
27 ساخت برجهای خط 230 کیلوولت فولاد کاوه خوزستان شرکت داریان شرکت فولاد کاوه
28  سازه های فلزی پست ۶۳ کیلوولت یزدمهر شرکت تابیران برق منطقه ای یزد
29  برج های تلسکوپی  ۶۳ کیلوولت  برق منطقه ای گیلان
30 سازه فلزی ساختمان پست 400 کیلوولت GIS کنگان داریان شرکت پترو پالایش کنگان
31 خط ۶۳ کیلوولت کامیاران – دهکانان شرکت متبا شرکت توزیع کردستان
32  خط ۲۳۰ کیلوولت پتروشیمی گچساران شرکت اسسکو پتروشیمی گچساران
33 برج های تلسکوپی  خط ۲۳۰ کیلوولت پتروشیمی گچساران شرکت اسسکو پتروشیمی گچساران
34 خط ۶۳ کیلوولت ایستگاه پمپاژ سلسی مریوان شرکت تدبیر انرژی سپنتا آب منطقه ای کردستان
35 ساخت استابهای خط ۱۳۲ کیلوولت ماهشهر شرکت اریکه نورپارسیان  برق منطقه ای خوزستان
36 استراکچر و گنتری پست ۲۳۰ کیلوولت خلیج فارس شرکت اسسکو شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس
37 خط ۲۳۰ کیلوولت ارتباطی پست گلستان شرکت مترانیرو برق منطقه ای تهران
38 خط ۲۳۰ کیلوولت خلیج فارس شرکت اسسکو شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس
39 خط ۶۳ کیلوولت مس طارم شرکت مترانیرو  ایمیدرو
40 تأمین استاب های خطوط ۶۳ کیلوولت یزد برق منطقه ای یزد
41 برج های تلسکوپی چهارمداره خط 63 کیلوولت شهرک گلستان سمنان شرکت اسسکو برق منطقه ای سمنان
42 تهیه آهن آلات خطوط ۴۰۰ کیلوولت بسطام و جلال برق منطقه ای سمنان
43 ساخت گنتری و سازه های پست سرو شرکت نصر نیروی یزد برق منطقه ای یزد
44  گنتری طرح توسعه پست ۱۳۲/۲۰ کیلوولت ماهان شرکت نیرو صنعت سرچشمه  برق منطقه ای کرمان
45 ساخت برجهای ۶۳ کیلوولت خط سرخه شرکت خط ساز  برق منطقه ای سمنان
46  گنتری و سازه های پست بکسل سازی پارس شرکت نیرو صنعت سرچشمه  برق منطقه ای کرمان
47  گنتری و سازه های پست فجر گنبد شرکت نیکان نبرو صنعت  برق منطقه ای مازندران
48 ساخت برج تلسکوپی ۶۳ کیلوولت شرکت رسانیر توس برق منطقه ای خراسان
49 ساخت برجهای تلسکوپی ۲۳۰ کیلوولت فیروز بهرام شرکت سفیر نیرو آفرین برق منطقه ای تهران
50 ساخت برجهای تلسکوپی ۱۳۲ کیلوولت شاندیز آذرخش پدیده مشهد
51 ساخت برجهای مشبک و تلسکوپی ۶۳ کیلوولت مریوان – زریوار شرکت تدبیر انرژی سپنتا برق منطقه ای غرب
52 ساخت گنتری و سازه های پست ۶۳ کیلوولت مس سونگون شرکت اسسکو شرکت مس سونگون
53 ساخت برجهای تلسکوپی ۲۳۰ کیلوولت ارتباطی پرنیان به پست پرنیان شرکت مهندسی انتقال نیرو پاسارگاد برق منطقه ای تهران
54 ساخت کسری قطعات برجهای ۴۰۰ کیلوولت فولاد شادگان فولاد شادگان
55 ساخت برجهای مشبک ۶۳ کیلوولت شرکت امکان الکتریک شهرداری کرج
56 ساخت گنتری و سازه های پست ۲۳۰ کیلوولت دره زار شرکت نیرو صنعت سرچشمه شرکت صنایع مس ایران
57 ساخت گنتری و سازه های پست ۴۰۰ کیلوولت لامرد شرکت پارسیان برق هرمزگان
58 ساخت گنتری و سازه های پست ۶۳ کیلوولت نیروگاه نکاء نیکان نیرو صنعت برق مازندران
59 ساخت برج و  سازه های فلزی ۳۳ کیلوولت پست شهدای محرم به میدان آبان داریان شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
60 ساخت گنتری و سازه های پست ۱۳۲ کیلوولت پاک چوب شرکت کشت و صنعت تخته فشرده پاک چوب
61 ساخت استابهای خط ۱۳۲ کیلوولت ارجان – دژکوه شرکت اریکه نورپارسیان  برق منطقه ای خوزستان
62 ساخت گنتری توسعه پست ماهان نیرو صنعت سرچشمه  برق منطقه ای کرمان
63 ساخت گنتری و سازه های پست غرب رشت پارسیان  برق منطقه ای گیلان
64 ساخت برجهای ۶۳ کیلوولت اتصالات پست سرنجیانه برق منطقه ای غرب
65 ساخت استابهای خط ۱۳۲ کیلوولت اهرم – پشت کوه شرکت اریکه نورپارسیان  برق منطقه ای فارس
66 ساخت برجهای خط چهارمداره ۲۳۰/۶۳ کیلوولت نوشهر – رویان  برق منطقه ای مازندران
67 ساخت  سازه های فلزی ۲ پست مترو هشتگرد داریان شرکت مترو
68 ساخت گنتری و سازه های پست ۱۳۲ کیلوولت رفسنجان ۱ و توسعه پست رفسنجان نیرو فراز جنوب شرق برق کرمان
69 ساخت برجهای ۱۳۲ کیلوولت ارتباطی پاک چوب شرکت کشت و صنعت تخته فشرده پاک چوب
70 ساخت برجهای تلسکوپی تکمداره ۱۳۲ کیلوولت پالایش گاز بید بلند خلیج فارس
71 ساخت برجهای تلسکوپی دو مداره ۳۳ کیلوولت پترو تکسان سنگ آهن گهر زمین
72 ساخت برجهای تلسکوپی دو مداره ۱۳۲ کیلوولت آذرخش شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس
73 ساخت برجهای مشبک و تلسکوپی ۶۳ کیلوولت شرکت نورد فولاد یزد
74 ساخت گنتری  های پست ۳۳ کیلوولت شرکت خط ساز شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
75 ساخت برجهای تلسکوپی ۶۳ و ۲۳۰ کیلوولت شرکت مهندسی انتقال نیرو پاسارگاد اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان
76 ساخت گنتری و سازه های پست ۶۳/۲۰ کیلوولت رستاق شرکت نصر نیروی یزد برق منطقه ای یزد
77 ساخت برجهای ۳۳ کیلوولت ارتباطی نوین چوب داریان شرکت نوین چوب
78 ساخت برجهای تلسکوپی ۱۳۲ کیلوولت نمایشگاه – دانشجو(54 متری) آذرخش شهرداری مشهد
79 ساخت برج های مشبک برقرسانی به فاز ۲ طرح توسعه تنگ بیجار سیلان نیرو شیراز شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
80 ساخت سازه های پست فاز ۲ طرح توسعه تنگ بیجار سیلان نیرو شیراز شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
81 ساخت سازه های پست230 کیلوولت مشیریه نیکان نیرو صنعت برق منطقه ای تهران
82 ساخت سازه های پست ۴۰۰ کیلوولت بم نیرو فراز جنوب شرق برق منطقه ای کرمان
83 ساخت سازه های پست 400 کیلوولت کهنوج پارسیان  برق منطقه ای کرمان
84 ساخت سازه های پست230 کیلوولت  مهیار پارسیان برق منطقه ای اصفهان
85  سازه های پست اختصاصی ظفر بناب و توسعه بی خط نیروگاه سهند بناب توسعه صنایع آترین مجتمع فولاد ظفر بناب
86 ساخت سازه های پست ۲۳۰ کیلوولت NGL 3100 پارسیان گروه مهندسی و ساختمان صنایع نفت
87 ساخت سازه های فلزی پست های پروژه گوره – جاسک ترانس پست پارس مهندسی توسعه نفت
88 ساخت برجهای تلسکوپی ۶۳  کیلوولت مجتمع فولاد حدید میانه مجتمع فولاد حدید میانه
89 ساخت استابهای خط ۶۳ کیلوولت کامیاران – دهکانان شرکت نصر نیروی یزد  برق منطقه ای غرب
90 ساخت برجهای تلسکوپی ۶۳ کیلوولت پاکدشت شرکت پرشین تجهیز برق منطقه ای تهران
91 ساخت سازه های فلزی پست و برج های مشبک خط ۳۳ کیلوولت از پست SGOSP آزادگان جنوبی تا کلاستر یاران جنوبی شرکت خط ساز مهندسی توسعه نفت
92 ساخت برجهای  ۶۳ کیلوولت اسلام آباد – فروآلیاژ  آذرخش  برق منطقه ای غرب
93 ساخت برجهای  ۲۳۰ کیلوولت نخلستان شرکت نصر نیروی یزد برق منطقه ای یزد
94 ساخت سازه های پست اشنیز و میبد یزد شرکت نصر نیروی یزد برق منطقه ای یزد
95 طراحی و ساخت برجهای تلسکوپی ۱۳۲ کیلوولت ستارخان انرژی گستر سلماس برق منطقه ای آذربایجان
96 تأمین و ساخت سازه های فلزی مورد نیاز احداث پست ۴۰۰/۶۳ کیلوولت باغستان شرکت تام ایران خودرو برق منطقه ای تهران
97 ساخت سازه های فلزی مورد نیاز پست E46 مس سرچشمه نیرو صنعت سرچشمه صنایع مس ایران
98 خط ۱۳۲ کیلوولت ارتباطی پست سردرود شرکت مهندسی انتقال نیرو پاسارگاد برق منطقه ای آذربایجان
99 ساخت سازه های فلزی توسعه دو فیدر پست کامیاران پارسیان برق منطقه ای غرب
100 ساخت سازه های فلزی پست لشکری پارسیان برق منطقه ای هرمزگان
101 ساخت سازه های فلزی پست پالایشگاه نفت تهران شرکت پترو تک سان پالایشگاه نفت تهران
102 ساخت سازه های فلزی پست همدان ۱ تدبیر انرژی سپنتا برق منطقه ای باختر
103 خط ۱۳۲ کیلوولت آزاد راه تبریز – مرند شرکت احداث ، نگهداری ، بهره برداری و انتقال آزاد راه تبریز – مرند
104 خط ۶۳ کیلوولت ارتباطی مجتمع تولیدی فولاد نورد محسن یزد مجتمع فولاد نورد محسن یزد
105 ساخت دکل مخابراتی پروژه گوره – جاسک(84 متری) ترانس پست پارس مهندسی توسعه نفت
106 خط ۶۳ کیلوولت ارتباطی صنایع فروآلیاژ پارس دامغان صنایع فروآلیاژ پارس دامغان
107 خط ۱۳۲ کیلوولت ایثار – رگ سفید(برج 230 کیلو ولت جکیگوری) شرکت داریان پتروشیمی خلیج فارس
108 سازه های پست تیتانیوم کهنوج مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد