سازه‌ها و استراکچر پست

۲۰۱۶۰۶۰۲_۱۵۲۶۱۸
photo_2016-09-05_11-57-12

این کارخانه شامل دو واحد تولید سازه های مشبک می باشد. این واحدها تا کنون استراکچر ها و گنتری های پست ها تا ولتاژ 400 کیلوولت در سفارشات متعدد، تولید و در اختیار متقاضیان قرار داده است. ظرفیت تولید این واحد۳۰،۰۰۰ تن در سال می باشد. خط تولید این واحد شامل ایستگاه برشکاری، ایستگاه شماره زنی، ایستگاه پانچ زنی, خم کاری تحت حرارت ، ایستگاه کنترل نهایی و نهایتاً ایستگاه تمیزکاری می باشد. وجود سه دستگاه CNC نبشی و همچنین سه دستگاه NC اره نواری سرعت و کیفیت تولید این نوع دکلها را تضمین نموده است.