ماموریت و چشم انداز

تجهیزات و سازه های انتقال سمنان (سهامی خاص) در راستای اهداف مقدس خود از جمله :

الف : تأمین نیاز کشور و جلوگیری از واردات کالای مشابه خارجی

ب : تولید محصول با کیفیت برتر (بهبود مستمر کیفیت)

ج : افزایش دانش فنی و تعلیم نیروی انسانی برای این رشته از صنعت

د : توسعه و افزایش تولید

ه : ورود به بازارهای جهانی و کسب درآمد تلاش می کند و اساس شرکت را بر پایه :

 •     کارکنان صدیق و زحمتکش
 •     طراحی و مهندسی تخصصی
 •     ابزار و ماشین آلات دقیق
 •     مواد اولیه خوب و مرغوب
 •     پویایی و نوآوری (تحقیق و توسعه)
 •     عمل به تعهدات، تأمین مشخصات فنی و تحویل به موقع محصول و جلب رضایت مشتریان استوار میداند و منشور کیفیت شرکت نیز موید این اهداف می باشد.

 

کیفیت از دیدگاه ما امری است فراگیر و تمام فعالیتها و منابع شرکت به نوعی بر کیفیت موثر می باشند. به اعتقاد ما کلیه کارکنان در پاسخگویی به نیازهای مشتریان و بهبود محصولات شریکند. کیفیت در عالی ترین شکل از طریق کار گروهی، مشارکت، تفویض اختیارات و بهبود مستمر حاصل خواهد شد.

شرکت در مرحله نخست به دنبال استقرار مفهوم (تضمین کیفیت) است. بدین منظور می کوشد فعالیتهای شرکت به گونه ای انجام گیرد تا هم مدیریت و هم نهادهای بیرونی _ به ویژه مشتریان _ اطمینان حاصل کنند که نیازمندیهای تعریف شده برآورده خواهد شد، مهمتر آنکه با ارئه شواهد عینی مناسب، چگونگی اجرای این فعالیت ها را به مشتریان و مدیریت نشان دهد و ثابت نماید.

استمرار فعالیتها و تأمین مشخصات مورد نیاز محصولات و سایر نیازمندیهای تعریف شده مستلزم رفتار بر پایه اصول، ضوابط و روشهای اجرایی مشخص است و اتکاء بر افراد (حتی بهترین آنها) نمی تواند استمرار فعالیتها با مشخصات تعریف شده را تضمین نماید، بنابراین مدیریت شرکت استقرار سیستم کیفیت بر پایه استاندارد ایزو 9001 و 1801 را از سال 1394 دنبال می کند و مدیر کیفیت مسئول نظارت بر حسن اجرا و کنترل آن و ارائه گزارش به مدیریت می باشد.

عمل به تعهدات سرلوحه فعالیتهای ما است. تأمین مشخصات فنی مناسب و تحویل به موقع محصول و نهایتاً جلب رضایت مشتریان از جمله این تعهدات هستند. ایجاد ارتباط با مشتریان و دریافت نظرات آنان در مورد محصولات و عملکرد شرکت در تمامی ابعاد موجب ارتقاء کیفیت می شود و لازم است ترتیبی اتخاذ گردد تا نظرات، پیشنهادات وحتی شکایات آنان دریافت گردد. هر چند که شکایات مشتریان مایه مباهات نیست ولی اطلاع از آن برای ما راهنما و ارزشمند است.
با ارزش ترین سرمایه شرکت، کارکنان آن است. حفظ ارزش و کرامت انسانی و تعالی این نیروها از جمله اهداف مدیریت است. به همین منظور توجه به آموزش سازمان یافته و هدفدار تمامی کارکنان، سامان دادن به محیط کار، ایجاد محیطی مطبوع و مطلوب، افزایش شور و شوق و رفاه نسبی کارکنان همیشه در برنامه شرکت قرار دارد. آگاه کردن کارکنان نسبت به مفهوم کیفیت، بالا بردن سطح مهارت، افزایش انگیزه همکاران و توسعه فرهنگ کیفیت از این طریق میسر خواهد بود
اگرچه شرکت در تأمین مواد اصلی از منابع انحصاری تأمین آنها با مشکلاتی مواجه است لیکن دستیابی به کیفیت بهتر مواد اولیه را از طریق ایجاد ارتباط مستقیم و مناسب با تأمین کنندگان آن و همکاریهای فنی و اعمال کنترلهای بیشتر دنبال می کند، و بر غم مشکلات موجود، شرکت صنعتی تجهیزات و سازه های انتقال سمنان کیفیت را فدا نمی کند و حتی به قیمت بازده کمتر، مشخصات نهایی محصول را حفظ خواهد کرد. شرکت هیچگاه به دنبال کمترین هزینه و یا خرید مواد ارزان نیست بلکه هدفش حفظ کیفیت بالا با (هزینه مناسب) است.

فرآیند تولید شرکت صنعتی تجهیزات و سازه های انتقال سمنان یک فرآیند مرحله ای و حساس است، حفظ و تداوم تولید به لحاظ حفظ کمیت و بازده تولید حیاتی است، تداوم تولید باعث کاهش هزینه و تولید و افزایش توان رقابت خواهد شد لذا بهره گیری از ماشین آلات مجهز و ابزار دقیق و همچنین، تگهداری و تعمیر دستگاهها از اهمیت خاصی برخوردار است. نگهداری و تعمیرات بایستی با نگرشی پیشگیرانه و کاملاً برنامه ریزی شده انجام گیرد. توجه به امر سرویس و نگهداری، ضمن کاهش هزینه های تعمیرات، باعث بهره گیری بیشتر از ظرفیت و نیز کاهش توقف در خط تولید و مهم تراز آن اطمینان از عملکرد صحیح این دستگاه ها می شود.
برای جلوگیری از هرگونه اتفاق ناخواسته در مورد کارکنان، دستگاهها و محیط اطراف، مسئله ایمنی جایگاه خاصی در شرکت دارد و بایستی برنامه های مدون داشت و در تمامی فعالیت های شرکت بعد ایمنی را در نظر گرفت.

پویایی و نوآوری از اهداف بلند مدت شرکت صنعتی تجهیزات و سازه های انتقال سمنان می باشد که همیشه مورد حمایت و تأکید مدیریت شرکت و بر پایه تحقق و مطالعه و با مشارکت کارکنان قرار دارد.
شرکت صنعتی تجهیزات و سازه های انتقال سمنان خشنودی و رضایت خاطر تمامی افراد حقیقی و حقوقی ذینفع و همچنین کلیه کسانی که به هر شکلی با آن در تماس قرار میگیرند، به عنوان یک اصل دنبال می کند.

شرکت صنعتی تجهیزات و سازه های انتقال سمنان در برنامه های بلند مدت خود به دنبال تحقق (مدیریت کیفیت فراگیر) است و بر مبنای این هدف علیه خط مشی های زیر را دنبال می کند :

 • شرکت در مرحله نخست به دنبال استقرار مفهوم (تضمین کیفیت) است. بدین منظور می کوشد فعالیتهای شرکت به گونه ای انجام گیرد تا هم مدیریت و هم نهادهای بیرونی _ به ویژه مشتریان _ اطمینان حاصل کنند که نیازمندیهای تعریف شده برآورده خواهد شد، مهمتر آنکه با ارئه شواهد عینی مناسب، چگونگی اجرای این فعالیت ها را به مشتریان و مدیریت نشان دهد و ثابت نماید.
 • استمرار فعالیتها و تأمین مشخصات مورد نیاز محصولات و سایر نیازمندیهای تعریف شده مستلزم رفتار بر پایه اصول، ضوابط و روشهای اجرایی مشخص است و اتکاء بر افراد (حتی بهترین آنها) نمی تواند استمرار فعالیتها با مشخصات تعریف شده را تضمین نماید، بنابراین مدیریت شرکت استقرار سیستم کیفیت بر پایه استاندارد ایزو 9001 و 1801 را از سال 1394 دنبال می کند و مدیر کیفیت مسئول نظارت بر حسن اجرا و کنترل آن و ارائه گزارش به مدیریت می باشد.
 • عمل به تعهدات سرلوحه فعالیتهای ما است. تأمین مشخصات فنی مناسب و تحویل به موقع محصول و نهایتاً جلب رضایت مشتریان از جمله این تعهدات هستند. ایجاد ارتباط با مشتریان و دریافت نظرات آنان در مورد محصولات و عملکرد شرکت در تمامی ابعاد موجب ارتقاء کیفیت می شود و لازم است ترتیبی اتخاذ گردد تا نظرات، پیشنهادات وحتی شکایات آنان دریافت گردد. هر چند که شکایات مشتریان مایه مباهات نیست ولی اطلاع از آن برای ما راهنما و ارزشمند است.
  با ارزش ترین سرمایه شرکت، کارکنان آن است. حفظ ارزش و کرامت انسانی و تعالی این نیروها از جمله اهداف مدیریت است. به همین منظور توجه به آموزش سازمان یافته و هدفدار تمامی کارکنان، سامان دادن به محیط کار، ایجاد محیطی مطبوع و مطلوب، افزایش شور و شوق و رفاه نسبی کارکنان همیشه در برنامه شرکت قرار دارد. آگاه کردن کارکنان نسبت به مفهوم کیفیت، بالا بردن سطح مهارت، افزایش انگیزه همکاران و توسعه فرهنگ کیفیت از این طریق میسر خواهد بود
  اگرچه شرکت در تأمین مواد اصلی از منابع انحصاری تأمین آنها با مشکلاتی مواجه است لیکن دستیابی به کیفیت بهتر مواد اولیه را از طریق ایجاد ارتباط مستقیم و مناسب با تأمین کنندگان آن و همکاریهای فنی و اعمال کنترلهای بیشتر دنبال می کند، و بر غم مشکلات موجود، شرکت صنعتی تجهیزات و سازه های انتقال سمنان کیفیت را فدا نمی کند و حتی به قیمت بازده کمتر، مشخصات نهایی محصول را حفظ خواهد کرد. شرکت هیچگاه به دنبال کمترین هزینه و یا خرید مواد ارزان نیست بلکه هدفش حفظ کیفیت بالا با (هزینه مناسب) است.
 • فرآیند تولید شرکت صنعتی تجهیزات و سازه های انتقال سمنان یک فرآیند مرحله ای و حساس است، حفظ و تداوم تولید به لحاظ حفظ کمیت و بازده تولید حیاتی است، تداوم تولید باعث کاهش هزینه و تولید و افزایش توان رقابت خواهد شد لذا بهره گیری از ماشین آلات مجهز و ابزار دقیق و همچنین، تگهداری و تعمیر دستگاهها از اهمیت خاصی برخوردار است. نگهداری و تعمیرات بایستی با نگرشی پیشگیرانه و کاملاً برنامه ریزی شده انجام گیرد. توجه به امر سرویس و نگهداری، ضمن کاهش هزینه های تعمیرات، باعث بهره گیری بیشتر از ظرفیت و نیز کاهش توقف در خط تولید و مهم تراز آن اطمینان از عملکرد صحیح این دستگاه ها می شود.
  برای جلوگیری از هرگونه اتفاق ناخواسته در مورد کارکنان، دستگاهها و محیط اطراف، مسئله ایمنی جایگاه خاصی در شرکت دارد و بایستی برنامه های مدون داشت و در تمامی فعالیت های شرکت بعد ایمنی را در نظر گرفت.
 • پویایی و نوآوری از اهداف بلند مدت شرکت صنعتی تجهیزات و سازه های انتقال سمنان می باشد که همیشه مورد حمایت و تأکید مدیریت شرکت و بر پایه تحقق و مطالعه و با مشارکت کارکنان قرار دارد.
  شرکت صنعتی تجهیزات و سازه های انتقال سمنان خشنودی و رضایت خاطر تمامی افراد حقیقی و حقوقی ذینفع و همچنین کلیه کسانی که به هر شکلی با آن در تماس قرار میگیرند، به عنوان یک اصل دنبال می کند.