برج های انتقال نیرو تلسکوپی ...

20161128_102714
photo_2016-09-05_11-01-23

این واحدتا کنون برجهای انتقال نیروی تکپایه از ۳۳ الی ۴۰۰ کیلوولت در سفارشات متعدد، تولید و در اختیار متقاضیان قرار داده است. ظرفیت تولید این واحد۱۰،۰۰۰ تن در سال می باشد. خط تولید این واحد شامل ایستگاه برشکاری پلاسما و هوابرش ، ایستگاه خم کاری، ایستگاه مونتاژ و ایستگاه جوش کاری و نهایتاً ایستگاه تمیزکاری می باشد. از توانایی همکارانی که دارای پرس های منحصر به فرد می باشند نیز استفاده می گردد.