اخذ استاندارد رضایت مشتریان ISO10004

شرکت تجهیزات و سازه های انتقال سمنان در اردیبهشت ماه سال 1398 موفق به اخذ گواهینامه ایزو 10004 در طی ممیزی نهایی  از شرکت EIQM  کاناداشد.

بر اساس ممیزی بعمل آمده در این شرکت، پس از یک سال تلاش مبنی بر پیاده سازی  از طرف تیم ممیزی EIQM ، این شرکت واجد شرایط دارا بودن گواهینامه ایزو 10004، شناخته شد و برای اخذ این گواهینامه به هیات تصمیم گیرنده ثبت و صدور گواهینامه در کانادا معرفی شد.

 پیش بینی می شود دستیابی به این گواهینامه رضایتمندی بیش از پیش مشتریان این مجموعه را در این شرکت فراهم سازد.

 

Post a comment.