اخذ گواهینامه CE صادرات

شرکت تجهیزات و سازه های انتقال سمنان در اردیبهشت ماه سال 1398 موفق به اخذ گواهینامه ایزو  CE  صادرات در طی ممیزی نهایی  از شرکت EIQM  کاناداشد.

بر اساس ممیزی بعمل آمده در این شرکت، پس از یک سال تلاش مبنی بر پیاده سازی  از طرف تیم ممیزی EIQM ، این شرکت واجد شرایط دارا بودن گواهینامه ایزو CE صادرات، شناخته شد و برای اخذ این گواهینامه به هیات تصمیم گیرنده ثبت و صدور گواهینامه در کانادا معرفی شد.

 پیش بینی می شود دستیابی به این گواهینامه شرایط را برای صادرات  این مجموعه فراهم سازد.

Post a comment.