با توجه به تجربیات مدیران کارخانه در امور نصب و اجرا علاوه بر امور تولید و همکاری طراحان حاذق و استفاده از نرم افزار های روز امکانات بهترین طراحی ها برای انواع سازه های دکل های مشبک، تلسکوپی یا تک پایه ، پایپ رک ها و سازه های کارخانه ای و پالایشگاهی را در اختیار دارد .

امکانات نرم افزاری

SOFTWARE CAPABILITIES

برنامه نویسی مهندسی

Engineering Programming

MATLAB

کنترل کیفیت

Quality Control

 • MINI TAB

نقشه کشی

Drawing

 • AutoCAD
 • Tekla Structures
 • Mechanical Desktop

کنترل پروژه

Project Control

 • MS Project

تحلیل و طراحی سازه ها

Analysis & Design of Structures

 • SAP2000
 • ETABS برای سازه های ساختمانی
 • SAFE برای پی ها
 • ANSYS
 • RISA Tower برای دکلهای مخابراتی
 • PLS-POLE برای دکلهای منوپل انتقال نیرو
 • PLS TOWER برای دکلهای مشبک انتقال نیرو

طراحی خطوط انتقال نیرو

Design of Power Transmission Lines

 • PLS-CADD